درباره ما

معماری ماکت تاریخ است و بیانگر احوال انسان هایی که در آن زیست می کنند. امروزه معماری جهان در مسیر معمارانه خویش گام بر می دارد و در پی فردایی بهتر می تازد. گروه معماری راژه با درک این پیشتازی معماری و نقش بی بدیل هویتی اش گام در راهی نهاده که فردایی بس روشن در انتظار آن است . ما با درک نقش هویتی معماری به معرفی آثار بنا شده ی آن می پردازیم تا معماران، پژوهشگران و دانشجویان را با عظمت موجود معماری آشنا سازیم و از سویی با ایجاد مسیرهایی تعاملی برای معماران، دانشجویان و جامعه کارفرمائی قدمی در راه اعتلای معماری پرافتخار ایران برداریم .

بی شک آن چه که مشوق این گروه جوان بوده و هست فعالسازی پتانسیل های خفته معماری و اعتلای معماری به مفهوم حقیقی آن بوده بنابراین کوشیده ایم با جلوگیری از سوداگری های رایج عرصه ارائه معماری در این سایت به ارائه خدمات شایسته بپردازیم.

 

 

کلیه‌ی حقوق این سایت متعلق به شرکت راژه  می‌باشد.

حقوق تصاویر به عکاسان و نقشه‌ها و اسناد معماری به معماران وطراحان مقالات به محققان  در سایت تعلق دارد.

هرگونه بهره برداری از اطلاعات مندرج در سایت با هدف سوءاستفاده، سرقت ادبی، جعل هویت مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

 

شرکت راژه

© Copyright 2019 All Rights Reserved