بررسی انواع پوسته های سبز و تاثیر آنها در ساختمان های اداری شهر یزد

بررسی انواع پوسته های سبز، اصول معماری پایدار که همان حفظ انرژی های طبیعی ،کاهش استفاده از سوخت های فسیلی و همزیستی با محیط و اقلیم است باید مد نظر طراحان و مدیران عرصه معماری و شهر سازی قرار گیرد. ایجاد سامانه های سبز تلاشی برای ایجاد پایداری در شهر ها میباشد . استفاده از پوسته های سبز منافع زیادی در پایداری زیست محیطی ساختمان ها ارائه میدهد که از جهات زیادی مقرون به صرفه است و جایگزین مناسبی برای پوسته های شهری میباشد . معماری بیوفیلیک بر اساس اصول طبیعت و استفاده از عناصر طبیعی میباشد . انسان بیش از هر زمانی دیگر چه از نظر روحی و چه از نظر جسمی نیازمند طبیعت است . نیازی که همواره با خلقت انسان در پیوند بوده است . طراحی بیوفیلیک برای پاسخ به این نیاز و برقراری مجدد فرد با طبیعت میباشد ، با استفاده از پوسته های سبز که یکی از روش های طراحی معماری بیوفیلیک است می توان از ویژگی های فراوان بررسی انواع پوسته های سبز هم از نظر زیبایی شناسی و هم از نظر اجتماعی بهره ببریم. هدف از این مقاله بررسی پوسته های سبز عمودی در داخل ساختمان های اداری و تاثیر آن بر کارکنان میباشد. ابتدا انواع پوسته های سبز را معرفی کرده به طراحی جزئیات و گیاهان قابل استفاده در پوسته های سبز میپردازیم.فایل این مقاله به قیمت 10,000 تومان

+1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© Copyright 2019 All Rights Reserved