برندگان چالش پنجم

میدان امام همدان

شهر دارای یک میدان مرکزی و سیع با شعاع ۸۰ متر) میدان امام خمینی (ره) فعلی که ۶ یابان وسیع ۳۰ متری با زاویه ۶۰ درجه در شش جهت با فواصل مساوی از این میدان منشعب می شود، این خیابان در حقیقت شعاع هایی از یک دایره وسیع به شمار می روند که نواحی اطراف را به مرکز شهر متصل می کنند در فواصل مساوی از خیابان های مذکور بلوارهای وسیع وجود دارد………………

 

 

برای آشنایی بیشتر با میدان امام همدان وارد لینک زیر شوید:

https://razheh.com/buildings/%D9%85%D8

 

برای دین تمام آثار چالش وارد لینک زیر شوید:

https://razheh.com/buildings/%D9%87/sketches

 

 

سه طرح منتخب چالش:( فقط این سه طرح ۱۰۰ امتیاز چالش را دریافت می کنند.)

 

سرکار خانم راضیه پیراینده

سرکار خانم زهراسادات مدرسی یزدی

 

 

اثر جناب آقای محسن نساجی کاشی

 

 

 

چالش ها

 

+1

© Copyright 2019 All Rights Reserved