برندگان چالش چهارم

این خانه از زیباترین بناهای تاریخی باقی مانده در ابرقوست و رنگ و بوی خانه های یزد در آن کاملا محسوس است. از قرار مسموع، زمان احداث آن در اواخر دوره قاجاریان و معمار آن شخصی به نام معماریان بوده است. از طرح هشتی می توان حدس زد که خانه فعلی بخشی (احتمالا بیرونی) از مجموعه ای بزرگتر بوده است؛ زیرا هشتی از جانب جنوب شرقی به خانه ای دیگر راه می برد که اکنون ویرانه ای بیش نیست. از بادگیر بزرگ خانه، که در افق شهر کاملا شاخص است، می توان حدس زد که خانه از آن یکی از اعیان شهر بوده است…………….

 

برای آشنایی بیشتر با خانه آقازده لینک وارد لینک زیر شوید:

https://razheh.com/buildings/%D8%AE%D8%A

 

برای دین تمامی آثار چالش وارد لینک زیر شوید:

https://razheh.com/buildings/%D8%AE%D8%A7%

 

سه طرح منتخب چالش:( فقط این سه طرح ۱۰۰ امتیاز چالش را دریافت می کنند.)

 

اثر آقای میرحجت موسوی

 

اثرسرکار خانم مهسا کاکاحاجی

 

اثر سرکار خانم زهراسادات مدرسی یزدی

 

 

 

چالش ها

 

+1

© Copyright 2019 All Rights Reserved