شهر ربانی (در آمدی بر معماری اسلامی)

این مقاله از کتاب : تاملات در هنر و معماری مهندس سید حمید نوحی انتخاب شده است.

این مقاله کوتاه به معنای حقیقی معماری اسلامی (معماری برآمده از متن اسلام) می پردازد و برای علاقمندان بسیار مناسب است و پیشنهاد می گردد.


دانلود فایل رایگان

+1

© Copyright 2019 All Rights Reserved