صفر تا صد معماری خانه های بهبهان


شهر بهبهان در جنوب شرقی استان خوزستان می باشد.این شهر تاریخی که از زمان عیلامی ها به ارجان معروف بوده و به دنبال حوادثی به بهبهان تغییر نام یافت،تاریخی عظیم از شوش تا پاسارگارد را در خود جمع کرده است…در این مقاله به بررسی تاریخ،جغرافیا،فرهنگ و معماری ان پرداختیم و از انجا که معماری امروزی این شهر هر روز با فرهنگ و تاریخ ان نااشنا می شود؛ بر ان شدیم تا در این مقاله صفر تا صد معماری ان را بررسی کرده و الگو و اصول معماری خانه های تاریخی ان را مطرح کنیم تا سندی باشد بر تاریخ و فرهنگ و معماری این شهر…


 


+4

© Copyright 2019 All Rights Reserved