طراحی لنداسکیپ

برای طراحی لنداسکیپ محوطه اولین قدم ایجاد خطوط اصلی محوطه می باشد:


برای ایجاد خطوط اصلی محوطه باید به دو نکته ی زیر توجه کرد:

۱.زبان فرم:

هر فرم برای خود یک زبان دارد. که این زبان عامل مهمی در ایجاد لند اسکیپ است.

برای مثال:(مستطیل)

-محورهای اصلی و فرعی دارد.

-یک جهت دارد

-قطر دارد و…

و اشکال هندسی دیگر نیز شامل چنین قاعده هایی هستند.

برای خواندن مطالب مربوط به معماری مدرن لینک روبرو را کلیک کنید: معماری مدرن ایرانی


– نکته مهم ترکیب شدن این احجام هندسی است و ایجاد فرم های پیچیده تر که سبب بوجود آمدن زبان بالقوه و بالفعل فرم می شود:

زبان آشکار(بالفعل): که کاملا مشخص است.

زبان مخفی(بالقوه): که با دقت بیشتری مشخص می شود.


برای مثال در حجم مقابل: طراحی لنداسکیپ

زبان بالفعل آن  شامل ادامه دادن خطوط اصلی خود شکل می باشد.

طراحی لنداسکیپ


– زبان باالقوه آن با کمی دقت مشخص می شود که حجم دارای یک مرکزیتی است و یک دایره را در خود جای داده است که این دایره می توان به صورت دایره های بزرگ تر بروی لنداسکیپ ایجاد شود.

طراحی لنداسکیپ

که با ترکیب خطوط دایره و و خطوط راست می توان محوطه را طراحی نمود.

– مهم ترین نکته برای پیدا کردن زبان بالقوه، کشیدن هر کدام از زبان های حجم های ترکیب شده است و پیدا کردن زبان مشترک آنها


-نکته ی دیگر علاوه بر زبان فرم زبان دیگری نیز داریم که زبان عملکرد می گویند:

مهم ترین و تاثیر گزار ترین زبان عملکرد که بروی لنداسکیپ تاثیر می گذارد زبان ورودی است.


۲.گفت و گوی بنا و محوطه

هر فرم با محوطه ی خود گفته گویی را ایجاد می کند. که باعث ایجاد:

۱.نقاط ویژه

۲.محورهای ویژه


برسی یک نمونه طراحی لنداسکیپ

طراحی لنداسکیپ

مطابق پلان بالا شکستگی ها ی ایجاد شده در حجم دو خط در محوطه ایجاد می کنند که باعث ایجاد سه قسمت در محوطه می شود.

و ترکیب این دو خط و خط های ایجاد شده توسط شیب زمین سبب بوجود آمدن قسمت های مختلفی(نقاط ویژه و محورهای ویژه) در محوطه شده است.

برای خواندن مطالب مربوط به معماري مدرن لینک روبرو را کلیک کنید: معماری پست مدرن ، معماران مدرن

طراحی لنداسکیپ

طرح ویلای شیان


طراحی لنداسکیپ

دراین حجم که ترکیب حجم ها بیشتر است با ترسیم زبان هر یک از حجم ها و ترکیب شدن آنها با یکدیگر سبب بوجود آمدن محوطه بنا شده است.

طراحی لنداسکیپ

طرح دانشکده ی سوهانک


بعد از مشخص شدن زبان فرم و پیدا کردن نقاط ویژه و محورهای ویژه نوبت جایگزین کردن عناصر محوطه هست.

در یک دسته بندی کلی عناصرمحوطه ی یک خانه شامل چهار بخش می شود:

۱.فضای سبز طراحی لنداسکیپ:( گیاهان)

گیاهان را براساس ارتفاع می توان تقسیم کرد:

۱.چمن

۲.شمشاد: بیشتر برای محور بندی استفاده می شود.

طراحی لنداسکیپ


۳.درختچه

طراحی لنداسکیپنمونه هایی از درخچه در باغ های ژاپنی


۴.درختان برگریز

۵.درختان خزان ناپذیر

طراحی لنداسکیپ

ترکیب درختان در باغ های ایرانی

باغ شاهزاده ی ماهان

در عکس بالا:

درختان خزان ناپذیر: حول محور اصلی باغ قرار گرفته اند(با توجه به اقلیم ایران ونیازمندی به سایه)

درختان برگریز: درختان چنار حول محول اصلی در کنار درختان سرو(همیشه سبز)  قرار گرفته اند اما درختان میوه در پشت سر این درختان جای گرفته اند.


-ترکیب درختان برگریز و خزان ناپذیر در این باغ و در محور اصلی حائز اهمیت است که سبب ایجاد تنوع زیاد در رنگ و طرح می شود.

طراحی لنداسکیپ


۲.دسترسی ها:

الف.ورودی(ورودی محوطه)

ب.مسیر :

۱.پله

طراحی لنداسکیپ


۲.رمپ(مسیر عبور) :

طراحی لنداسکیپ

رمپ نرم

طراحی لنداسکیپ

محور بندی شده


۳.پل

طراحی لنداسکیپ


۳.حضور(ورودی خانه)

۳.حضور انسان

آلاچق-حوض-نیمکت-تاب-ایوان-کباب پز و…. است.

که برای کاربری های مختلف کمی متفاوت است.

طراحی لنداسکیپ

طراحی لنداسکیپ


۴.خدمات

گلخانه-حیوانات-استخر آبیاری-تابلوهای کنترل(تاسیسات)-وسایل باغبانی-سرویس بهداشتی


حالت های نشستن فرم بروی لند اسکیپ:

۱. ایجاد پیلوت:

ایجاد پیلوت سبب سبک شدن فرم می شود.

طراحی لنداسکیپ

طراحی لنداسکیپ

ویلا ساووی اثر لوکوربوزیه


۲. فرو رفتن قسمتی از حجم در زمین:

فرو رفتن در زمین سبب سنگین شدن

طراحی لنداسکیپ

۳. ایجاد انعکاس در آب

ایجاد انعکاس در آب نیز سبب سنگین شدن حجم می شود.

طراحی لنداسکیپ

طراحی لنداسکیپ

طراحی لنداسکیپ

باغ دولت آباد یزد


نمونه ی ترکیب شده:

طراحی لنداسکیپ


0

© Copyright 2019 All Rights Reserved