پروژه آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی (خیابان پاسداران)

 

 

پروژه آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی در پروژه آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی به بررسی ویژگی های کالبدی خیابان پاسداران پرداخته شده است.

برای خواندن مطالب مربوط به معماری مدرن لینک روبرو را کلیک کنید: معماری مدرن پل

+2

© Copyright 2019 All Rights Reserved