چالش هشتم

در سال ۹۵۵ هجری که شاه طهماسب از دفاع تبریز در مقابل ترکان عثمانی نا امید شد پایتخت مملکت را به قزوین انتقال داد. شاه طهماسب به استناد متون تاریخی شاهی هنرمند و هنر پرور بود. خطی خوش داشت و نقاشی را نزد سلطان محمد آموخته بود و دربارش مجمعی بود برای اجتماع هنر مندان. در دوره شاه طهماسب بناهای قابل توجهی در قزوین بنا گردید………………..

 

برای آشنایی بیشتر با مسجد شیخ لطف الله وارد لینک زیر شوید:

https://razheh.com/buildings/%D9%85%D8

 

برای دین تمام آثار چالش وارد لینک زیر شوید:

https://razheh.com/buildings/%D9%87/sketches

 

سه طرح منتخب چالش:( فقط این سه طرح ۱۰۰ امتیاز چالش را دریافت می کنند.)

 

اثر سرکار خانم زهراسادات مدرسی یزدی

 

 

اثر جناب آقای مهدی سلیمانی

 

اثر جناب آقای محسن نساجی کاشی

 

 

چالش ها

 

+2

© Copyright 2019 All Rights Reserved