معرفی 10 بنای معماری معاصر ایران

معرفی 10 بنای معماری معاصر ایران

شامل بناهای :

  1. پردیس سینمایی ملت
  2. خانه شریفی ها
  3. مجتمع ترمه همدان
  4. پردیس رویایی اصفهان
  5. مجتمع مسکونی لواسان
  6. پل طبیعت
  7. خانه افشاری
  8. خانه کبوتر
  9. ویلا مشاع
  10. مجتمع تجاری چارسو

دانلود فایل رایگان

© Copyright 2019 All Rights Reserved