آتشکده نیم ور (استان مرکزی)

آتشکده نیم ور (استان مرکزی)

تاریخ : می 19, 2021

آتشکده نیم ور

مکان : استان مرکزی

کاربری : مذهبی

قدمت : ساسانی 

این بنا از 3 بخش تالار اصلی )شرقی(، تالار غربی و راهرو تشکيل شده است. تالار اصلی یا شرقی آتشکده كه احتمالا محل آتشدان و نيایش بوده و شامل تالاري مربع شکل است، كه هر ضلع آن از بيرون 12 / 60 متر طول دارد. این تالار داراي 4 ستون مستحکم به ابعاد 2 / 70 در 2 / 70 متر و به ارتفاع شش متر تا پاي طاق بوده كه از سنگ و ملات ساروج ساخته شده و گنبد و طاق این بناي عظيم روي این چهار ستون استوار است. )شکل. 3 ( دو سوي ستونها به طرف داخل تالار بهصورت نيم دایره و دوسوي دیگر آنها به صورت مستقيم و داراي زاویه بوده و روي ستونها سردرهایی هلالی و گنبدي شکل وجود داشته كه بخش عمده آن فروریخته است. در ساخت بنا از آجرهاي چهارگوش با نماي سنگ استفاده شده و براي استحکام بيشتر بنا در داخل دیوارها تيرچه چوبی به كار رفته است. (فلامکی، 1371 ، ص 245 .)

منبع : شناخت و معرفی آتشکده نگار با نگرشی بر ساختار کالبدی چهارطاقی ها – پیمان سلیمانی – 1394

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

© Copyright 2019 All Rights Reserved