آزمایشگاه پژوهش های پزشکی ریچاردز

آزمایشگاه پژوهش های پزشکی ریچاردز

تاریخ : می 20, 2021

 

آزمایشگاه پژوهش های پزشکی ریچاردز


معمار:لویی کان

مکان:پنسیلوانیا-آمریکا

زمان:۱۹۵۷-۱۹۶۱


در این ساختمان اکثر اجزای معماری که لویی کان قبلا در ساختمان های دیگر به کاربرده بود مجددا مورد استفاده قرار می گیرد.تمایز و جدایی کامل میان فضاهای اصلی با فضاهای خدماتی،راه حل ورود نور طبیعی به داخل ساختمان ،ترکیب کلی فضای معماری با اسکلت باربر و تاسیسات ساختمان و مهم تر از همه،موضوع رابطه ی بین فرم بنا و مصالح با سیستم های ساختمانی و مهم تر از همه،موضوع رابطه ی بین فرم بنا و مصالح با سیستم های ساختمانی،در مجموع ،کلیه ی این موارد آنچنان وضعیتی را در ساختمان بوجود آورده اند که می توان آنرا از جمله آثار برجسته ی تاریخ معماری معاصر به حساب آورد.

ساختمان در دو مرحله طراحی شده است.ابتدا آزمایشگاه های پزشکی که از یک مجتمع شامل سه برج تشکیل شده و اطراف یک محوطه ی مرکزی قرار دارد.سپس آزمایشگاه های زیست شناسی که به آن الحاق شده اند.


آزمایشگاه پژوهش های پزشکی ریچاردز-لویی کان


در هسته ی مرکزی آزمایشگاه های پزشکی،برج خدماتی قرار دارد که ساختمان آن با بتن قالب ریزی شده در محل،اجرا شده و از صفحه های عمودی به صورت دیوارهای باربر تشکیل شده که این دیوارها،بالابرها و راه پله ها و خدمات دیگر ساختمان و نیز قفس های نگهداری حیوانات آزمایشگاه را احاطه کرده است.کلیه ی این بخش خدماتی،در سه برج مرتفع در هشت طبقه توزیع شده است.در کنار هرکدام از این برج های بلند،برج کوتاه تری قرار دارد که در درون آن راه پله های اضطراری و لوله های تخلیه ی فاضلاب و لوله های تامین آب مورد نیاز قرار دارد.توزیع عمودی قسمت های خدماتی عمومی،عمدتا در لبه های خارجی خارجی مجموعه قرار می گیرد که بدین ترتیب از ایجاد هر نوع مزاحمت برای بخش آزمایشگاه ها که دروسط قرار دارند جلوگیری می شود.در این ساختمان،همچنین از ستون هایی با مقطع مثلثی شکل استفاده شده است که انگیزه ی این کار آزاد بودن آنهاست.


آزمایشگاه پژوهش های پزشکی ریچاردز-لویی کان


در این مجموعه ،طراحی معماری و اجرای فنی از طریق یک سیستم سازه ای که از چهار قسمت پیش ساخته و متصل به هم تشکیل شده در هم آمیخته و هر برج به طور مستقل یکی از این قسمت های چهارگانه است.کل ساختمان گویای ترکیب این بخش های مختلف می باشد.آزمایشگاه زیست شناسی به شیوه مشابه قبلی ساخته شده ولی در آن سازه ها به سادگی گرایش یافته و برای جلوگیری از انعکاس نور در فضاهای مربوط به فعالیت های آزمایشگاه،راه حل متفاوتی اتخاذ شده است.در دو طبقه ی آخر ساختمان ،سالن های مطالعه پیش بینی شده است.مصالح ساختمانی عمدتا از بتن مسلح،آجر و شیشه تشکیل شده اند.

سازه های باربر بسته را برج های خدماتی تشکیل می دهند که در داخل آنها تاسیسات مختلف قرار می گیرد.


آزمایشگاه پژوهش های پزشکی ریچاردز-لویی کان


منبع:کتاب لویی کان

منبع تصاویر:https://louiskahn.es 

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

© Copyright 2019 All Rights Reserved