بانک هایپولوکس

بانک هایپولوکس

تاریخ : می 19, 2021

بانک هایپولوکس


معمار:ریچارد میر

مکان:لوگزامبورگ

زمان:۱۹۸۹-۱۹۹۳


پروژه ی مسابقه برای این بانک در لوکزامبورگ بر پایه ی سعی ها و آزمون های پی در پی طرح های مجموعه ی Lشکل با احجام صریحا تغییر یافته در موقعیت های گوناگون شهری شکل می گیرد،در جایی که حجم استوانه ای در روی آب باعث به نمایش گذاردن ترکیب بندی می شود و در همان حال نیز تصویر پر هیبت هم ارز آن،در آب بازتابانده می شود و آن راهستی بخشی می سازد.


بانک هایپولوکس-ریچارد میر


این پروژه خطوط  آزمون های شدنی را در درون قلمرویی آشنا از برنامه ی دفاتر و فضاهای متنوع دنبال می کند که همواره با درخواست ثابت هر کارفرمای حقوقی برای اعضای ویژه همراه با انعطاف پذیری بالا،مشروط می شود.


بانک هایپولوکس-ریچارد میر


از این رو بنا ،جای خود را در این رشته،به سان توصیفی از یک تخصص گرایی کنترل شده باز می کند.هماهنگی احجام هنوز هم غالبا راهکاری را به کار می بندد که مایر در طول این سال ها به کار برده است:مطالعه ی احجام ساده –حجم استوانه ای،حجم مکعبی،سکوهای پایه ای-در بیانی عملا گنگ به نیت پاسخگویی به همه ی خواسته های برنامه،نه به اندازه ای که برای دریافت های فرمال است بلکه در سطح بالایی از آرامش درونی مطالعه شده نگه داشته می شود.این در دامنه ی طیفی از پوشش های نهایی نگریستنی است که در آن ،سفید غالب نمی شود بلکه برای اظهار کردن حضور می یابد.


بانک هایپولوکس-ریچارد میر

 


ساختمان در برگیرنده ی فضاهای نیمه عمومی-اتاق انتظار-کافه تریا-اتاق های گفت و گو است به همراه فضاهای دفترهای اجاره ای:عملکرد هایی که شاید برای فعالیت های اولیه ی بانکی مشتریان تغیر داده شود.

ساختمان بر پایه ی یک شبکه ی ۹۰ سانتی متری چیده می شود،از این رو دفترهایی را با حداقل طول ۷/۲ متر می سازد و فردیت هر فضای کاری را تحت شرایط استانداردی پیوند خورده با سنت و به روشی در برنامه آمده با جایگاهی اعتباری ضمانت می بخشد.


پلان بانک هایپولوکس-ریچارد میر


منبع: کتاب ریچارد میر

منبع تصاویر: richardmeier.com

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

© Copyright 2019 All Rights Reserved