تکیه کلباسی(ابوالمعالی)

تکیه کلباسی(ابوالمعالی)

تاریخ : می 19, 2021

تکیه کلباسی(ابوالمعالی)


کاربری: تکیه

مکان: اصفهان

دوره: قاجار


تکیه کلباسی در مشرق تخت فولاد اصفهن پشت تکیه جهانگیر خان قشقائی در کوچه کوله پارچه که به لسان الارض راه دارد واقع شده است.

این تکه نیز نند بسیاری از تکابای تخت فولاد در سال های اخیر تخریب شده و تنها بقعه مرکزی باقی مانده است.بقعه مرکزی دارای زمینه ی هشت ونیم هشت است که رواق هایی در اطراف دارد.این زمینه با اربندی شانزده شاقولی به دایره نزدیک شده و مقدمات ایجاد گریو گنبد و گنبدی با قوس چهارپرگاری کند را آماده می کند. در این بنا از تیرهای چوبی جهت کنترل رانش قوس های نما استفاده شده است.تزئینات بنا

مقبره دارای نمای آجری است فقط در گنبد و پشت بغل های پنجره های کوچک تر از کاشی فیروزه ای به صورت خشتی و معقلی استفاده شده در داخل نیز از رسمی بندی شانزده شاقولی بادور کند برای ایجاد گنبد استفاده شده حدفاصل بین گنبد و سوسنی های کاربندی گریو در حدود ۶۰سانتی متر است.با توجه به هشت گیرروی بدنه احتمال تزئینات بعدی محتمل است.منبع: ثبت اسناد میراث فرهنگی

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

© Copyright 2019 All Rights Reserved