حمام حاج شیخ اردبیل

حمام حاج شیخ اردبیل

تاریخ : می 19, 2021

نام : حمام حاج شیخ اردبیل


کاربری : بهداشتی

قدمت : 300 سال

سبک : اصفهانی

مکان : اردبیلحمام حاج شيخ اردبيل، در کوى عالى‌ قاپوى اين شهر واقع شده است و مورد استفاده قرار مى‌گيرد. در ورودى آن ساده، ولى داراى هشتى بسيار زيبا با گنبدى کروى است. زير گنبد، ۱۶ عدد آويز ساخته شده که در حدفاصل گنبد و هشت تاق‌نماى سکودار است.


رختکن حمام داراى چهار رواق است و به همين اندازه ستون هشت ضلعى دارد که تاق‌هاى جناغى مختلف بلند و کوتاه روى آن‌ها قرار دارد. نيم‌گنبد رواق‌ها بر تاق‌نماها استقرار يافته است. همه ديوارها و سقف پوشيده از نقاشى‌هاى تزئينى مختلف بود که در حال حاضر به علت سفيدکارى از بين رفته است. از اين تزئينات، ‌ فقط در گوشه جنوبى، زير گنبد کوچک کنج رختکن‌، ‌ نقاشى‌هايى از گل و بوته و برگ اسليمى ساده باقى مانده است.

داخل حمام، دو شاه‌نشين بزرگ متقابل و دو نيم گنبد کوچک وجود دارد. گنبد اصلى بلند و با آويزهاى گسترده بر تاق‌نماها و نيم ستون‌هاى مربع تکيه دارد. راه‌ حمام کاشى‌کارى معمولى شده است.


قدمت بناى حمام معلوم نيست، ولى تعميرکنندگان عمر آن را در حدود ۳۰۰ سال ذکر مى‌کنند.


منبع : سایت ویستا

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

© Copyright 2019 All Rights Reserved