خانه امين

خانه امين

مکان : تهران
معمار : نا معلوم
کاربری : ویلا
زمان : 2017
تاریخ : می 23, 2021

نام: خانه امين
آدرس: تهران، لواسان، اصطلك، خيابان كوهپايه، خيابان آويشن
شرکت مشاور: دفتر معماري ايوان
معمار: امير افغان
تاریخ: 1393
مساحت زمین: 400 مترمربع
مساحت ساخته شده: 540 مترمربع
نوع: مسکونی
مهندس عمران: وحيد قراخاني نيا
تاسیسات مکانیکی:حسين بيژن فرد
تاسیسات الکتریکی:امين عرب
اجرا:دفتر معماري ايوان
مدیر اجرایی: حامد نقي زاده
تيم اجرایی:محمد حسين رجبي
نظارت: امير افغان
گرافیست:  ايلا كبگاني
عکاس:آرش عاشوري نيا
کارفرما: امين جلال پور
مصالح: بتن، شيشه، چوب
اعتبار: فيناليست جايزه معمار در بخش مسكوني تك واحدي،‌ سال 1393

برای مطالعه ی طراحی پلان خانه وارد لینک مقابل شوید: اصول طراحی پلان خانهطراحی پلان خانه 

اتصال چشم انداز سیال محیط (که بطور خطی کوههای دور دست، دریاچه سد و فضای سبز متراکم شهر و درختان جنوبی سایت را در بر می گیرد) به هندسه بنا مهمترین چالش طراحی بود. بگونه ای که کل منظره در حکم حیاط ساختمان دیده شود و از دید ناظر داخلی وجود هر کدام بدون دیگری بی معنا باشد. بر اساس این ایده پوسته یکپارچه سیالی فرض شد که از امتداد چشم انداز بیرونی شروع شده و با گردش فضایی، کف ، بدنه ها وسقف را شکل می دهد. فضای ایجاد شده توسط این پوسته، کاربری های جمعی و پر تحرک را شامل می شود و از جنس بتن اکسپوز ساخته شده است. کاربری های خصوصی تر در یک حجم ایستای سفید رنگ جمع شده و در داخل حجم بتنی استقرار یافته است. کاربری های جمعی بصورت کامل از هم مجزا نیستند و تداخل فضایی دارند. در طراحی، سعی برحداقل رساندن مصالح و کالبد در شکل دهی به فضا و کاربردی بودن تمام اجزا بوده و از عناصر غیر کاربردی ، فرمی و تزئیناتی پرهیز شده است.(خانه امين)دیواری حائل در میانه حیاط جنوبی اجرا شد که دو سطح حیاط با اختلاف ارتفاع 2/20 متر به آن کنسول شده اند. سطح بالاتر به طبقه همکف متصل شده و سطح پایین فضای سبز ویلا را شکل می دهد.بین طبقات، تنوع مسیر دسترسی وجود دارد و الگوی مسیرهای به هم پیوسته بدون بن بست مد نظر حاکم است. حجم نهایی پروژه از سمت ورودی آن کاملاً درونگراست و اطلاعات کمی از خود به ناظر می دهد. پس از عبور از محوطه شمالی و ورود به ساختمان فضا به مرور کشف می شود.(خانه امين)

برای مطالعه ی سبک های طراحی ویلا وارد لینک مقابل شوید: طراحی ویلا مدرنسبک های طراحی ویلا


1.طبقه ی زیر زمین:

مساحت(متر مربع) نام فضا
9/10 آشپزخانه 1.
6/2 سرویس عمومی 2.
7/9 تاسیسات 3.
6/8 پله 4.
8/11 باشگاه 5.
7/4 حمام 6.
2/1 دوش 7.
4/2 تعویض لباس 8.
1/12 مستخدم 9.
1/3 سروس و حمام مستخدم 10.
7/11 سالن 11.
6/131 تراس 12.
07/26 استخر
5/3 جکوزی
1/26 راه های حرکتی 13.
5/236

2.طبقه ی اول:

مساحت(مترمربع) نام فضا
2/35 اتاق والدین 1.
6/3 تعویض لباس
55/4 سرویس بهداشتی
53/1 بالکن
9/15 اتاق خواب شمالی 2.
4/19 اتاق خواب جنوبی 3.
6/8 پله 4.
8/5 سرویس 5.
6/25 پارکینگ 6.
3/5 بالکن 7.
6/14 هال 8.
9/4 پیش ورودی 9.
15 فضای حرکتی 10.
98/159

3.طبقه ی دوم:

مساحت(مترمربع) نام فضا
6/15 آشپزخانه 1.
9/21 نشیمن 2.
8/23 ناهارخوری 3.
3/35 فضای تلویزیون 4.
6/8 پله 5.
4/3 سرویس بهداشتی 6.
6/12 بالکن 7.
3/2 تعویض لباس 8.
2/15 وید 9.
10 فضای حرکتی 10.
7/148

4.طبقه ی سوم:

مساحت(مترمربع) نام فضا
30 اتاق مهمان 1.
5/5 بالکن
4/3 سرویس بهداشتی
9/5 خشکشویی 2.
6/6 تاسیسات 3.
6/8 پله 4.
69/71 وید 5.
7/10 فضای حرکتی 6.
39/142

برنامه ی فیزیکی:

کد ارتفاع طبقه مساحت نام فضا
-85/4 زیرزمین 9/10 آشپزخانه 1.
-85/4 زیرزمین 6/2 سرویس عمومی 2.
-85/4 زیرزمین 7/9 تاسیسات 3.
-85/4 زیرزمین 8/11 باشگاه 5.
-85/4 زیرزمین 7/4 حمام 6.
-85/4 زیرزمین 2/1 دوش 7.
-85/4 زیرزمین 4/2 تعویض لباس 8.
-85/4 زیرزمین 1/12 مستخدم 9.
-85/4 زیرزمین 1/3 سروس و حمام مستخدم 10.
-85/4 زیرزمین 7/11 سالن 11.
-85/4 زیرزمین 6/131 تراس 12.
45/1- طبقه ی اول 2/35 اتاق والدین 13.
45/1- طبقه ی اول 9/15 اتاق خواب شمالی 14.
45/1- طبقه ی اول 4/19 اتاق خواب جنوبی 15.
45/1- طبقه ی اول 8/5 سرویس 16.
+19/0 طبقه ی اول 6/25 پارکینگ 17.
45/1- طبقه ی اول 3/5 بالکن 18.
45/1- طبقه ی اول 6/14 هال 19.
45/1- طبقه ی اول 9/4 پیش ورودی 20.
19/0+ طبقه ی دوم 6/15 آشپزخانه 21.
+86/1 طبقه ی دوم 9/21 نشیمن 22.
+86/1 طبقه ی دوم 8/23 ناهارخوری 23.
+86/1 طبقه ی دوم 3/35 فضای تلویزیون 24.
+86/1 طبقه ی دوم 4/3 سرویس بهداشتی 25.
+86/1 طبقه ی دوم 6/12 بالکن 26.
+86/1 طبقه ی دوم 3/2 تعویض لباس 27
+86/1 طبقه ی دوم 2/15 وید 28
84/4+ طبقه ی سوم 30 اتاق مهمان 29
84/4+ طبقه ی سوم 9/5 خشکشویی 30.
84/4+ طبقه ی سوم 6/6 تاسیسات 31.
84/4+ طبقه ی سوم 69/71 وید 32.
6/87 فضای حرکتی(پله و…) 33.
57/687 مجموع
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

© Copyright 2019 All Rights Reserved