خانه مبصر المالک صالح

خانه مبصر المالک صالح

تاریخ : می 19, 2021

 

خانه مبصر المالک صالح


کاربری: خانه

مکان: اصفهان

دوره: قاجار


مجموعه خانه شامل بیرونی و اندرونی بوده که خانه فعلی تنها اندرونی بنای اولیه می باشد. فضای اصلی این خانه ترکیبی از دو مجموعه ی فضایی در دو جبهه روبروی هم، واقع در جنوب و شمال حیاط است که ارتفاع این دو جبهه بیشتر از دو جبه ی دیگر می باشد.

مهم ترین بخش خانه در جبهه جنوبی واقع است که این بخش مرتفع ترین قسمت بنا را نیز تشکیل می دهد. در این جبهه سه تالار تقریبا یک شکل در کنار یکدیگر قرار گرفته اند که ارتباطی با هم ندارند. تالار وسط ایوان ستون داری باز می شود که در مجاورت حیاط واقع است، اما دو تالار دیگر تنها دری به ایوان دارند. ترکیب این سه تالار به شکل حاضر اندکی عجیب به نظر می رسد و احتمال دارد در اثر تغییراتی به این صورت در آمده باشد به غیر از تالار ها دو اتاق نیز در دو سوی ایوان قرار گرفته اند و به این ترتیب ایوان اهمیت خاص در ترکیب فضائی این بخش پیدا کرده است. نمای این جبه را می توان مهم ترین نمای حیاط به شمار آورد.به خصوص آنکه عناصری مانند طاق قوسی شکل وستون های ایوان، آن را از سایر نماها متمایز ساخته اند.تالار های واقع در پشت ایوان، مرتفع ترند و نمای آنها با همان ترکیب نمای جلوی دیده می شود.


خانه مبصر المالک صالح | اصفهان


در جبه ی شمالی، مجموعه ای متشکل از یک تالار بزرگ با شاه نشین در وسط و دو اتاق سه دری در طرفین قرار دارد و رواقی ستون دار جلوی کتیبه ی فضاهای این جبهه دیده می شود. در نمای این جبهه به سبب بوجود آمدن ستونهای رواق به سختی می توان فضای یکپارچه هفت دری را در پشت رواق تشخیص داد. قوس میانه نمای این جبهه اندکی از خط نهایی نما بالاتر رفته است و تقابلی با نمای روبروی خود دارد.

دو جبهه ی دیگر بنا(شرقی و غربی) از سایر جبهه ها کوتاه ترند و نمای آنها کاملا قرینه یکدیگر است. در جبهه ی  شرقی ک ایوان کم عمق ستون دار در میانه نما واقع شده است و دو ایوان کوچک تر در طرفین آن قرار دارند. در جبه ی مقابل آن یک رواق ممتد به اندازه ی طول حیاط ساخته شده که به رواق جبه ی شمالی متصل می گردد.


خانه مبصر المالک صالح | اصفهان


یک سرداب بسیار بزرگ و متشکل از فضاهای متعدد و متنوع در زیر جبهه ی جنوبی ساخته شده که سقف آن دارای تزئینات یزدی بندی گچ و سیم گل است و ورودی به آن از داخل حیاط صورت می گیرد. سرداب دیگری شامل یک تالار بزرگ صلیبی شکل و دو فضا در دو سوی آن نیز در جبهه ی شمالی واقع است. حیاط خانه فضاییی وسیع و گشاده با حوضی کشیده و چهار باغچه در دو سوی آن است. یک حیاط فرعی و خدماتی نیز در پشت رواق جبهه ی غربی وجود دارد.


خانه مبصر المالک صالح | اصفهان


منابع: ثبت اسناد میراث فرهنگی

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© Copyright 2019 All Rights Reserved