مجتمع سینمای یو اف ای (UFA  Cinema Center)

مجتمع سینمای یو اف ای (UFA  Cinema Center)

مکان : سوهانک
معمار : نا معلوم
کاربری : دانشگاه
زمان : در حال تکمیل
تاریخ : جولای 19, 2021

مجتمع سینمای یو اف ای


از انجا که امروزه تعداد و کیفیت فضاهای جمعی در شهرهای اروپایی کاهش یافته است،طراحی ساختمان مجتمع سینمای یو اف ای در مقیاس شهری و در راستای خلق فضایی عمومی تعریف گردید. این شرایط زاییده ورشکستگی و نزول اقتصادی سازمان های مسئول شهری است؛این سازمان ها به ناچار زمین هایی که در طرح جامع کاربری عمومی و جمعی برایشان تعریف شده است را به ارگان ها یا افرادی می فروشند که برای بازگشت سریع سرمایه شان در سایت های مذکور ساختمان های تک عملکردی بنا می کنند.

برای خواندن مطالب مربوط به معماری مدرن لینک روبرو را کلیک کنید: طرح های معماری مدرنساختمان ((مجتمع سینمای یو اف ای))از دو بخش در هم تنیده و پیچیده شکیل شده است :قسمتی با عنوان بلوک سینمایی شامل 8سالن سینما و با گنجایش 2600نفر و نیز بخشی که معماران در توضیح پروژه ان را کریستال نامیده اند،پوسته ای شیشه ای که در زیر ان لابی و پلازای جمعی و گذرهای پیاده در حجم کریستال در راستای پیاده نمودن بنا و متراکم نمودن فعالیت هایی که در کل مجموعه شکل می گیرند و نیز ان چه پیشتر در خصوص درامیختن بناهای تک عملکردی با نوعی فضای پلازا ماننئ ذکر شد،پیشنهاد گردیده است.


برای خواندن مطالب مربوط به معماري مدرن لینک روبرو را کلیک کنید: معماری مدرن با آجر ، معماری مدرن جهان


پروژه مجتمع سینمای یو اف ای در واقع ثمره طرح توسعه خیابان پراگ شمالی است که بواسطه محور های اریب و قطری به سکانس فضایی پویا و جذابی تبدیل شده بود.این بنا مفصل میان میدان پراگ و خیابان پراگ جانمایی شد.در نتیجه ماهیت سایت پروژه و موقعیت مکانی ان نیز کاربری ای شهری را طلب می نمد.بخشی از پروژه که پیشتر ان را کریستال خواندیم تنها به عنوان لابی ورود به سالن های سینما محسوب نمی شود بلکه منتقدان از ان به عنوان گذر گاه شهری یاد می کنند.شفافیت بنای کریستال اتفاقات درون بنا را بر شهر اشکار می کند و بدین ترتیب گفت و گویی میان شهر و بنا شکل میگیرد .پلها،رمپها،پله هایی که به سالن های سینما منتهی می شوند همه فضای شهری محسوب می شوند.در تمام فضاهای ذکر شده مخاطبان امکان دید به سطوح مختلف را دارند.از جمله فضاهای قابل توجه دراین پروژه کافه ای معلق در داخل لابی که متشکل از دو حجم مخروطی شکل است که راس با یکدیگر تداخل نموده اند.عدم استفاده از رنگ،خودنمایی ستون ها و پل های بتنی و بی روح و هم چنین تضاد مصالح صلب با سطوح شیشه ای و شفاف ساختار پویا و زنده فیلم و حتی به تعبیری گرافیک فضای مجازی در فیلم های جدید را تداعی میکند.

+2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

© Copyright 2019 All Rights Reserved