شیت بندی اقلیم یزد

توضیح اقلیم یزد.نوع اب و هوا.معماری.پوشش گیاهی.

تکنیک شیت بندی.ورق طلا میباشد

(7)

© Copyright 2019 All Rights Reserved