خانه ای در منظره طبيعى

 

خانه ای در منظره طبيعى

ویلا

روسیه

معمار: معمار نیکو

مساحت: ۳۰۰.۰ متر مربع

سال: ۲۰۱۹

 

توضیحات متن توسط معماران ارائه شده است. متابولیسم معماری ارگانیک. در نتیجه محیط بی‌حالت، شالوده مفهومی اساسی یکپارچگی ساختمان به منظره طبيعى ساخته شده مصنوعی و اتصال ناگسستنی معماری با ساختار محوطه باز بود. این گفتمانی با بافت نظم طبیعی است. این پروژه با توجه به فضای متحرک زندگی برای  بشر به عنوان خالق و بخشی از این طبیعت ایجاد شد. این اتحاد تصاویر بیولوژیکی، مهندسی و معماری است.

ترکیب معماری ساختمان از بیرون به داخل توسعه می یابد. معماری با محیط مرتبط است و معماری ارگانیک با فلسفه متابولیسم است. به روشنی ردی از اجزای موقت و دایمی وجود دارد: چارچوب و ماهیت در حال تغییر ارگانیسم جهان پیرامون، زیست‌شناسی معماری، یکپارچگی طراحی معمارانه و طبیعی.

ساختار بصری به عنوان بسط طبیعی در شکل منحصر به فرد تعامل مغایر، با بستر معماری آینده نگرانه ترکیب می‌شود و منافاتی با آن ندارد. در همان زمان، مناطق کارکردی به طور همزمان متمایز می شوند و یک شکل منحصر به فرد را شکل می‌دهند و مرزهای بین فضای بیرونی و فضای درونی ازبین‌میرود. ترکیب معماری به شکل آزادانه در حال توسعه است. ایده اقتضائات کارکردی بر اساس سازگاری پروژه با شرایط وجودی و هدف آن، غالب است. ایده با توجه به محدودیت های ارتباط بصری از توسعه بیرونی دهکده و ساخت یک منطقه خصوصی با تراس ساخته شده، مناظر طبیعی و بدنه آبی مجاور به دلیل حجم محصور ساختمان در طرح پیاده سازی شد.

 

 

 هر چیزی شبیه به یک ارگانیسم زنده متعادل شد : فضای بیرونی با فضای درونی اتاق نشیمن اتاق خواب و سایر اتاق‌ها در هم تنیده شده است. تداوم جریان متقابل منظره طبیعی در ساختمان و ساختمان در منظره طبیعی به وسیله سقف سبزی که باغی سازماندهی شده پر درخت با گیاهان علفی و امکانات جانشین ساختگی است، تقویت می شود. اتصال دیگر با فضای خارجی به وسیله لامپ های سقفی به سمت حرکت خورشید  و اضافه کردن هوای آزاد و بازی ظریف اختلافات مختصر سیاه‌ سفید در فضای داخلی ایجاد شده است.

 معماری آینده نگر گسترش طبیعی طبیعت است. راهکارهای شالوده درونی، اصل ادغام گالری خانگی در فضای زندگی است. چهارچوب ساختمان پس زمینه ای برای دکور و هنر، مجسمه، عناصر تزیینی با فرم‌های نمادین و زمینه های پنهان ژاپنی هستند. هر بخش از اثاثیه به عنوان یک اثر هنری تلقی می شود. پنجره‌های قالبی پهنه نما برای تمرکز سایت بر تاریخچه به وقوع پیوسته در خانه ممانعت ایجاد نمی کند و زمینه معمارانه منحصر به فرد راهکارهای منظره طبیعی و فضای داخلی و بیرونی است را در بر می گیرد. اشیای هنری نیز عناصر منطقه‌ای فضای مسکونی و غیر مسکونی و ردیاب های جهت حرکت هستند.

 

 

منبع:archdaily

 

(1)

© Copyright 2019 All Rights Reserved