دانشکده هنر و معماری

از ما خواسته شد تا در منطقه سوهانک واقع در شمال تهران نزدیک، در زمینی به مساحت 20611 متر مربع دانشکده هنر معماری مستقلی طراحی کنیم. چالش اصلی که با آن مواجه بودیم شیب زمین بود که اختلاف ارتفاع آن برابر 20 در پایین ترین و بالاترین نقطه بود. برای حل این مشکل از شیب زمین برای ساخت نیم طبقات استفاده کردیم و فضاهایی که از نورگیری کمتری لازم داشتند را به زیر زمین منتقل کردیم. سپس در احجام طولانی برای ایجاد پویایی در فضای و پرهیز از یکنواختی شکست ها و چرخش هایی ایجاد کردیم که باعث ایجاد فضا های مرکزی شد که از آن ها نیز به کمک وید، برای نور گیری این فضاها استفاده کردیم.

(2)

مهدی سلیمانی عالیه مهندس

7 ماه پیش

مهدی سلیمانی عالیه مهندس

7 ماه پیش

حسین علی نژاد طیبی شیک وساده

7 ماه پیش

© Copyright 2019 All Rights Reserved