کانون پرورش فکری کودکان

 

کانون پرورش فکری کودکان

دانشگاه شهیدرجایی

دانشجو: حسین علی نژاد

 

طراحی کانون پرورش فکری کودکان در زمینی به ابعاد35*140 و دارای شیب10درصد

در طراحی این بنا سعی شده تا حجم و فرم ،سایت و نمای بنا پویا و فعال باشد چرا که مخاطب اصلی طراحی ما کودکان و نوجوانان هستند.

(1)

مهدی سلیمانی عالیه

1 سال پیش

© Copyright 2019 All Rights Reserved