اسکیس موزه ی گوگنهایم نیویورک

 

 

موزه ی گوگنهایم

معمار:فرانک لوید رایت

موقعیت:نیویورک-آمریکا

زمان ساخت:۱۹۵۹

 

برای دیدن تور مجازی و اطلاعات کامل بنا به لینک زیر مراجعه کنید:

https://razheh.com/buildings/Guggenheim%20Museumm

 

 

© Copyright 2019 All Rights Reserved