افزودن کروکی(دورهمی مجازی کروکی)

 

دورهمی آنلاین کروکی


هدف : معرفی بناهای سنتی کشورمان


شرح مسابقه :

دورهمی مجازی کروکی دریک محیط دوستانه به صورت هفتگی می باشد که هر هفته به سراغ یکی از شهرهای کشورمان می رویم و شما در طی یک هفته فرصت دارید که کروکی های خود را در سایت ثبت نمایید و برنده ی جایزه ی هفتگی کروکی شوید.


 

جوایز:

کروکی برتر هفته:

هر هفته یک کروکی برتر خواهیم داشت که جایزه ی کروکی برتر هفتگی ۱۰۰هزارتومان وجه نقد می باشد.

کروکی برتر ماه:

در هر ماه نیز یک کروکی برتر مردمی خواهیم داشت که این کروکی برتر از بین کروکی های هفتگی مشخص می شود که توسط رای گری مردمی در اینستاگرام،کروکی برتر ماه مشخص می شود.(که در هر ماه ۶ کروکی رای گیر مردمی می شوند.) که جایزه ی کروکی برتر ماه ۲۰۰ هزارتومان خواهد بود.

 


 

© Copyright 2019 All Rights Reserved